Congrés AFFINITY a Roma

Muntatge tècnic de la Convenció d' Affinity Petcare a Roma