KELLOGG’S EGG 2016

Llum, So
Projecte

KELLOGG’S EGG 2016

Localització
Hotel Dolce – Sitges
Sistemes
Il·luminació, so