Convenció KELLOGG’S amb agencia EGG

El passat mes de maig vam realitzar a l’Hotel Dolce Sitges la Convenció EMEA de KELLOGG’S, aportant tant la decoració com els mitjans tècnics i humans.

U n muntatge senzill tot i que elegant proporcionant el que el nostre client ens va demanar per aconseguir l’èxit en aquest nou projecte.

Un muntatge senzill però elegant per a la Convenció EMEA de KELLOGG’S.

mappingArea tecnica alquiler audiovisual