NeumoChiesi – Congres neumología

Desenvolupament del projecte:

CHIESI a través d’OMNIPREX sol·licita un projecte basat en les simplicitat i elegància. A la setena edició del congrés NeumoChiesi i en la presentació de les últimes novetats en el tractament de la EPOC, vam canviar l’estil de decoració amb un resultat fi i efectiu.

Localització:
Hotel Portafira i Hesperia Tower

Sistemas: audio, Video, Il·luminació, Traducció, Projecció i decoració